ból głowy gardła gorączka

Chociaż konieczna jest dalsza analiza w celu oceny potencjalnego wpływu tych mutacji na inne czynniki, mutacje nie były związane ze zwiększonym włączeniem Env do wirionów, ale były silnie związane ze zwiększonym antagonizmem BST-2, który umożliwia wydajne uwalnianie wirusa z makrofagów. Chociaż precyzyjne mechanizmy nie zostały jeszcze określone, wzmocniony antagonizm BST-2 nadał zdolności wirusa do silnej replikacji w OUN, co sugeruje zwiększone obciążenie wirusem CSF. Obserwacje te sugerują, że restrykcja BST-2 odgrywa rolę substytucyjną w ograniczaniu replikacji wirusa w OUN. Obecne schematy CART znacznie zmniejszyły częstość występowania HAD, ale nie wyeliminowały całkowicie progresji choroby w OUN. Chociaż infekcja SIV i progresja choroby w naszym modelu naczelnych nieludzkich może nie odzwierciedlać bezpośrednio progresji choroby u osób zakażonych HIV-1 z powodu różnicy stosowanych antagonistów BST-2, nasze obserwacje sugerują, że interwencja antagonizmu BST-2 białko Vpu może być użyte w celu zwiększenia skuteczności ART, aby zapobiec rozwojowi RĘKI. Metody Konstruowanie klonów SIV. Do budowy chimerycznego SIVsmE543-3 zawierającego 3. gp41, nef i LTR z SIVsm804E (SIVsm804E CL4E4, CL6E6 i CL7E7), wirusowy RNA wyizolowano z wirusa wirusowego SIVsm804E przez QIAamp Viral RNA Mini Kit (QIAGEN). Wirusowy RNA poddano następnie odwrotnej transkrypcji za pomocą ThermoScript RT-PCR System (Thermo Fisher Scientific) stosując Gag-R (wszystkie sekwencje starterów są wymienione w Tabeli dodatkowej 1) lub primery RR reverse, obejmujące 5. i 3. Sekwencje LTR. PCR przeprowadzono na każdym uzyskanym cDNA za pomocą Platinum Taq Hi Fidelity Kit (Thermo Fisher Scientific) stosując odpowiednio RF i Gag-R lub Bgl-F i RR. Dwa produkty PCR mieszano następnie w stosunku 1: i inkubowano w 95 ° C przez 5 minut przed ochłodzeniem do temperatury pokojowej, aby umożliwić hybrydyzację 2 produktów we wspólnym regionie R. Kompletny LTR z częściową sekwencją env na 5. strony boczne i wiążące primer na 3. stronę uzyskano przez nakładanie się PCR powyższego produktu przez zestaw Platinum Taq Hi Fidelity Kit z użyciem Bgl-F i Gag-R jako starterów. Produkt ten następnie sklonowano do wektora pCR4-TOPO przy użyciu zestawu do klonowania TA (Thermo Fisher Scientific), uzyskując 1LTR TOPO i zsekwencjonowano. Aby utworzyć puc19 2LTR z unikalnymi miejscami restrykcyjnymi, które umożliwiają przeniesienie reszty regionów kodujących, klony 1LTR TOPO strawiono enzymami restrykcyjnymi NdeI i Narl i przeniesiono do wektora puc19 (New England Biolabs), uzyskując 1lTR puc19. Wektor 1LTR TOPO strawiono EcoRI i NarI, a fragment z sekwencją LTR wprowadzono do regionu pomiędzy EcoRI i Smal wektora puc19 LTR, aby wytworzyć wektor puc19 2LTR. Całkowicie długości plazmid WT SIVsmE543-3 strawiono enzymami restrykcyjnymi NarI i Bglll i wstawiono do regionu pomiędzy tymi samymi miejscami restrykcyjnymi wektora puc19 2LTR, aby uzyskać wektory o pełnej długości. Aby uzyskać SIVsm543 804CTN (szkielet SIVsmE543 z 3. Gp41 i nef z SIVsm804E CL7E7) i SIVsmE543 804CT (szkielet SIVsmE543 z 3. Gp41 z SIVsm804E CL7E7), 2 zestawy po 2 PCR przeprowadzono przy użyciu polimerazy Herculase II Fusion DNA (Aligent Technologies) oraz plazmidy o pełnej długości SIVsm804E CL7E7 lub SIVsmE543-3 jako szablon. W pierwszej reakcji do amplifikacji 3. Zastosowano startery Bgl-F i nefend-R. koniec gp41 i nef lub startery env10651-F i nefstart-R zastosowano do amplifikacji 3. koniec gp41 od SIVsm804E CL7E7. Startery Hind-R i nefend-F użyto do amplifikacji 3. LTR; Startery nefstart-F i Hind-R zastosowano do amplifikacji nef i 3. LTR z SIVsmE543-3 w drugiej reakcji. 2 odpowiadające nakładające się produkty PCR wygrzewano jak opisano powyżej i amplifikowano za pomocą Platinum Taq Hi Fidelity PCR stosując startery Bgl-F i Hind-R.
[patrz też: gimnazjum lubasz, gimnazjum w lubaszu, orteza na kolano ]