ginekolog tarnowskie góry opinie ad 5

Najczęstsze przyczyny przerwania leczenia to nietolerancja (25 procent), prośba pacjenta (18 procent), rozwój zapalenia płuc P. carinii (16 procent) i śmierć (14 procent). Wśród pacjentów otrzymujących dapson, 407 (78 procent) przerwał stosowanie leku, w tym 149, którzy zmienili leczenie na atowakwon. W przypadku tych pacjentów najczęstszymi przyczynami odstawienia były nietolerancja (26%), rozwój zapalenia płuc P. carinii (17%), śmierć (17%) i prośba pacjenta (9%). Tabela 3. Tabela 3. Przerwanie pierwotnie przypisanego leku do badań zgodnie z zastosowaniem daptonu w linii bazowej. Ogólne wskaźniki przerwania leczenia z powodu niezdolności do tolerowania badanego leku nie różniły się istotnie pomiędzy grupami leczonymi (względne ryzyko dla atowakwonu vs. dapson, 0,94; P = 0,59) (tabela 3). Wśród pacjentów, którzy przerwali leczenie atowakonem z powodu nietolerancji, 74 procent miało zdarzenia niepożądane stopnia 1. lub 2., a 25 procent miało zdarzenia niepożądane 3. lub 4. stopnia. W grupie dapsonów 63 procent pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu nietolerancji, miało zdarzenia niepożądane stopnia 1. lub 2., a 36 procent miało zdarzenia niepożądane 3. lub 4. stopnia. (Oceny nie były dostępne dla trzech pacjentów.) Określone zdarzenia niepożądane różniły się w zależności od grupy leczonej. W porównaniu z pacjentami otrzymującymi dapson, więcej pacjentów przypisanych do atowakwonu przerwało stosowanie leku z powodu objawów ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego (względne ryzyko, 6,79; P <0,001) lub biegunki (względne ryzyko 16,6; p = 0,01). Jednak mniej pacjentów przypisanych do atowakwonu zaprzestało stosowania badanego leku z powodu reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, gorączka, reakcja alergiczna, świąd i zapalenie skóry (względne ryzyko, 0,50; P <0,001) lub niedokrwistość (0 vs. 2,1 na 100 osób -rok; P = 0,001).
Wśród pacjentów otrzymujących dapson na linii podstawowej, ci, którzy zostali przypisani do atowakwonu, byli istotnie bardziej skłonni niż ci, którym przypisano dapton do zaprzestania przypisanego leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych (względne ryzyko, 3,78, przedział ufności 95%, 2,37 do 6,01; 0,001) (tabela 3). Odwrotnie było w przypadku pacjentów, którzy nie przyjmowali daptonu w linii podstawowej (względne ryzyko, 0,42; przedział ufności 95%, 0,30 do 0,58; P <0,001). Różnica we względnych zagrożeniach była w dużej mierze wynikiem różnicy w częstości przerwania leczenia u pacjentów przypisanych daptonowi. Odnotowano sześciokrotną różnicę w częstości przerwania przydzielonego na badania dapton ze względu na działania niepożądane pomiędzy przyjmującymi i nieleczonymi daptonem w punkcie wyjściowym (odpowiednio 8,4 i 58,4 na 100 osobo-lat). Tabela 3 pokazuje wskaźniki przerwania leczenia z powodu najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, zgodnie z zastosowaniem dapsonów w linii podstawowej.
Znacznie większa liczba pacjentów przypisanych do atowakwonu zażądała zaprzestania podawania badanego leku w przypadku braku zdarzenia niepożądanego lub zapalenia płuc P. carinii (tabela 3). Jednak odsetek pacjentów, którzy przerwali stosowanie badanego leku na własną prośbę lub z powodu nietolerancji, nie różnił się istotnie pomiędzy grupami atowakwonu i dapsonem (względne ryzyko, 1,21; P = 0,05). Ryzyko przerwania leczenia z któregokolwiek z tych powodów było w znacznym stopniu uzależnione od stosowania daptonu w linii podstawowej (Tabela 3).
Rysunek 2
[podobne: wdrożenia magento, cefepim, ambroksol ]
[podobne: ambrisentan, blachodachówka gontopodobna, żeliwo szare ]
[patrz też: płatki jaglane właściwości, płesznik, pluskwy ugryzienia ]