Intermittent Podawanie wziewnej Tobramycyny u pacjentów z mukowiscydozą ad

Zbadaliśmy, czy ten reżim poprawi funkcje płucne, wpłynie antybakteryjnie na plwocinę i zmniejszy liczbę hospitalizacji oraz stosowanie dożylnych antybiotyków anty-rzekomych przez okres 24 tygodni. Ponadto oceniliśmy bezpieczeństwo stosowania tego schematu i jego wpływ na podatność P. aeruginosa na tobramycynę. Metody
Projekt badania
Dwa identycznie zaprojektowane badania, obejmujące łącznie 520 pacjentów zapisanych w 69 ośrodkach mukowiscydozy w Stanach Zjednoczonych, przeprowadzono między sierpniem 1995 r. A październikiem 1996 r. Podstawowa charakterystyka pacjentów w tych dwóch badaniach była podobna, co umożliwiło analizę połączonych badań. dane. Kryteria kwalifikowalności obejmowały udokumentowaną diagnozę mukowiscydozy, hodowlę dróg oddechowych, w której uzyskano P. aeruginosa, wiek co najmniej sześciu lat, zdolność do wykonywania powtarzalnych testów czynności płuc i wymuszoną objętość wydechową w jednej sekundzie (FEV1), którą wynosił co najmniej 25 procent, ale nie więcej niż 75 procent przewidywanej wartości. Kryteriami wykluczenia były: przyjmowanie antybiotyków antyfronicznych w ciągu ostatnich dwóch tygodni, stwierdzona nadwrażliwość na aminoglikozydy, zaburzona czynność nerek (poziom kreatyniny w surowicy, .2 mg na decylitr [177 mmol na litr]) lub odzysk Burkholderia cepacia z dróg oddechowych w obrębie poprzednie dwa lata. Wszyscy pacjenci lub ich opiekunowie wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym z ośrodków uczestniczących.
Zastosowano procedurę adaptacyjno-randomizacyjną w celu przypisania pacjentów w stosunku 1: do przyjmowania tobramycyny lub placebo, z warstwowaniem według zdolności lub niemożności wytworzenia plwociny, stopnia zaawansowania choroby, jak wskazano w FEV1 (<50 procent lub> 50 procent ), wieku (od 6 do 12 lat, od 13 do 17 lat lub .18 lat), płci, ośrodka leczenia, obecności lub braku równoczesnego stosowania dornazy alfa (Genentech, South San Francisco, CA) oraz podatności P. aeruginosa do tobramycyny (minimalne stężenie hamujące [MIC], <8 .g na mililitr lub . 8 .g na mililitr).
Schemat leczenia i monitorowanie
Reżim leczenia składał się z 300 mg aerozolizowanej tobramycyny lub placebo dwa razy dziennie w trzech cyklach, z każdym cyklem składającym się z 28 dni, podczas których podawano lek i 28 dni, podczas których nie był on podawany.
Aktywny lek (roztwór tobramycyny do inhalacji, PathoGenesis, Seattle) jest sterylnym, dostosowanym do pH roztworem 300 mg wolnej od konserwantów tobramycyny w 5 ml normalnej soli fizjologicznej o sile ćwierćtara. Zamaskowane placebo placebo, wybrane tak, aby naśladować smak aktywnego leku, wynosiło 1,25 mg siarczanu chininy w 5 ml normalnej soli fizjologicznej w ćwierć czwartym.8 Badany lek podawano z nebulizerem strumieniowym PARI LC PLUS (Pari, Richmond, Va.) I kompresor Pulmo-Aide (DeVilbiss, Somerset, PA).
Podczas pierwszego cyklu pacjenci byli oceniani co dwa tygodnie: w tygodniu 0 (początek pierwszego okresu podawania leku), tydzień 2, tydzień 4 i tydzień 6. Podczas drugiego i trzeciego cyklu, pacjentów oceniano cztery tygodnie: w tygodniu 8 (początek drugiego okresu podawania leku), tydzień 12, tydzień 16 (początek trzeciego okresu podawania leku), tydzień 20 (koniec trzeciego okresu podawania leku), i tydzień 24 (wizyta kontrolna)
[podobne: belimumab, sklerodermia, cilostazol ]
[hasła pokrewne: Skoki tandemowe, kabiny toaletowe, cefepim ]
[patrz też: pokrzywka objawy, polipektomia, gimnazjum w lubaszu ]