przychodnia śródmieście gdynia armii krajowej 44

Chociaż dokładne mechanizmy są niejasne, ta dychotomia może być określona przez stan dojrzewania DC. Konieczne są dalsze prace, aby dokładniej określić role DC HIF-1. i HIF-2. w postępie nowotworu i odpowiedzi immunologicznej przeciwnowotworowej. Niedotlenienie guza zwiększa ekspresję FoxP3 w komórkach T poprzez sekrecję guza TGF-y. in vitro, co sugeruje, że niedotlenione komórki nowotworowe mogą indukować różnicowanie Treg (108). Tregi są sprawniej aktywowane układowo niż w mikrośrodowisku guza (109) i wydzielanie guza cytokin, takich jak TGF-a. może być krytycznym źródłem systemowej aktywacji Treg i infiltracji do nowotworów. Komórka T CD4 + HIF-1. jest bezpośrednio ukierunkowany na promotor Foxp3 i zwiększa produkcję i funkcję komórek Treg immunosupresyjnych (110, 111). Utrata HIF-1. w Tregach zmniejszyło ich działanie immunosupresyjne (110). Szczególna rola przekazywania sygnałów niedotlenienia w odpowiedziach limfocytów T CD4 + i CD8 + nie jest całkowicie jasna. T komórka HIF-1. tłumi odpowiedzi zapalne komórek T, jako wyczerpanie HIF-1. znacznie ulepszony IFN-y i wytwarzanie IL-2 (112). Jednak inne badania wykazały, że sygnalizacja hipoksji ma zdolność zwiększania funkcji limfocytów T CD8 +, ponieważ zubożenie Vhl w limfocyty T CD8 + zwiększa odpowiedź efektorów komórek T i zmniejsza wzrost nowotworu w modelu czerniaka (113). Dodatkowo, HIF-1. reguluje ekspresję limfocytów T CD137, która wzmacnia odporność przeciwnowotworową po aktywacji za pośrednictwem przeciwciała (114). Potrzeba więcej pracy, aby lepiej zrozumieć specyficzne role niedotlenienia i HIF w odpowiedziach przeciwnowotworowych limfocytów T. Ponadto niedotlenienie odgrywa rolę wewnętrzną w komórkach CTL, NK i NKT, które nie zostały całkowicie ocenione w biologii nowotworów. Niedotlenienie, komórki zrębowe i zapalenie Oprócz komórek odpornościowych mikrośrodowisko guza składa się również z komórek śródbłonka naczyń, fibroblastów i perycytów, zwanych łącznie zrębu. W komórkach śródbłonka nowotworu, wyczerpanie HIF-1. zmniejszenie przerzutów nowotworowych, podczas gdy wyczerpanie śródbłonkowego HIF-2. zwiększone przerzuty guza (115). Ta dychotomia wynikała z różnicowej regulacji homeostazy NO przez HIF-1. i HIF-2 .. HIF-1. reguluje ekspresję indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS), która katalizuje konwersję L-argininy do NO. Wykazano także, że iNOS jest niezbędnym regulatorem ekspresji VEGF i promuje zwiększone unaczynienie guza (115). Mieloidalne komórki i mezenchymalne wytwarzanie NO komórek macierzystych jest związane ze zmniejszeniem cytotoksyczności komórek T; w związku z tym jest możliwe, że komórka NO komórki śródbłonka ma podobną funkcję (116. 118). Z drugiej strony, HIF-2. reguluje ekspresję ARG1, która metabolizuje L-argininę. Ekspresja ARG1 w komórkach odpornościowych jest silnym supresorem przeciwnowotworowych limfocytów T. Przyszłe badania powinny określić, czy śródbłonkowy ARG1 ma także rolę immunosupresyjną w mikrośrodowisku nowotworu. Fibroblasty są często rekrutowane do nowotworów i stanowią zmienną proporcję masy guza (119). Fibroblasty związane z chorobą nowotworową (CAF) mają w znacznej mierze rolę protumoru i promują angiogenezę poprzez wydzielanie VEGF i zwiększają inwazję / przerzuty przez wydzielanie pozakomórkowej matrycy degradującej metaloproteinazy macierzy (119-121). Warunkowa utrata CAF HIF-1. przez ekspresję Fsp1-Cre zmniejszono TAM w mysich nowotworach sutka, co sugeruje, że CAF HIF-1. jest ważny dla infiltracji guza TAM (122). Wyniki te pokazują, że przekazywanie sygnału przez komórki zrębowe HIF może również modulować mikrośrodowisko guzów; jednakże nie została w pełni wyjaśniona specyficzna rola HIF w komórkach śródbłonka nowotworowego i CAF oraz znaczenie tego związku w odpowiedziach zapalnych guza. Niedotlenienie i heterogenność wewnątrz guza Wzrost guza jest procesem ewolucyjnym, który prowadzi do akumulacji zmian genetycznych
[przypisy: szkoła podstawowa lubasz, płesznik, pecherzyca ]