tarczyca dolegliwości

Odwrotnie, tymocyty, które eksprymują TCR, które nie są w stanie wystarczająco odróżnić różnych własnych peptydów lub rozpoznają jakiekolwiek własne peptydy o silnym powinowactwie, sygnalizowane są, że ulegają apoptozie (1, 2). Najsilniejsze komórki T. te, które najprawdopodobniej zapewnią szerokie pokrycie immunologiczne, a jednocześnie ograniczą jawną samodostępność. są wprowadzane na ścieżkę rozwoju i są ostatecznie eksportowane, aby stać się częścią dojrzałego repertuaru komórek T. Niestety, rozwój limfocytów T nie jest doskonały, a niektóre autoreaktywne limfocyty T prześlizgują się przez ten proces uboju. TCR mają różną szybkość reakcji krzyżowych Badania wzorców reaktywności limfocytów T w kierunku komórek eksprymujących allogeniczny MHC ujawniły pierwsze wskazówki dotyczące charakterystyki rozpoznawania TCR. Stwierdzono, że allotypy MHC mogą różnić się o więcej niż 30 aminokwasów. wiele, ale nie wszystkie, wpływają na wiążące wymagania prezentowanych peptydów. Zaproponowano dwa modele w celu wyjaśnienia rozpoznawania allo-pMHC komórek T. Jeden z nich zakładał, że alloreaktywne komórki T skupiają się na peptydach, które są związane z obcym MHC ze względu na jego różne ładunki peptydowe, a zatem są one ograniczone (3). Drugi model sugeruje, że alloreaktywne komórki T koncentrują się na różnicach między cząsteczkami gospodarza i allo-MHC (4). Pojawiły się dowody na poparcie obu modeli (5), a wyjaśnienie, dlaczego powstają różne typy wzorców rozpoznawania, wymaga użycia kombinatorycznych bibliotek peptydów do zbadania wymagań specyficzności repertuaru komórek T reagujących na allo-MHC. Komórki T, które odpowiadają na obce allele MHC, które są najbardziej rozbieżne względem MHC gospodarza, są najmniej zależne od związanego peptydu i docelowych reszt MHC. Przeciwnie, limfocyty T, które są reaktywne względem alleli MHC, które różnią się tylko pozycjami 1-3 (i w związku z tym są mikropolimorficzne) są podobnie zależne od związanego peptydu, tak jak konwencjonalne limfocyty T (6) ograniczone do gospodarza-MHCa. Chociaż stosunkowo niewiele wiadomo na temat tego, w jaki sposób część alloreaktywności MHC z makroskopowo-morfologicznymi różnicami MHC działa na poziomie molekularnym (5, 7), odkrycia te dowodzą już, że siły selekcyjne kształtujące repertuar komórek T zwiększają wrażliwość na rozpoznawanie peptydów. prezentowane przez allele samo-i podobne do siebie MHC. Ponieważ biochemia rozpoznawania TCR jest nadal badana, a strukturalna baza danych kompleksów TCR-pMHC rozszerza się, analizy molekularne, które wyjaśniają konkretne reaktywności krzyżowe pMHC ustępują miejsca wspólnym tematom. Pomimo ogromnej ilości zmienności w TCR i ligandach pMHC, interakcje te są regulowane tymi samymi zasadami biochemicznymi, co inne interakcje białko-białko
[patrz też: operacja kręgosłupa szyjnego, pokrzywka objawy, orzechy włoskie kalorie ]