Zależny od dawki wzrost śmiertelności w przypadku Vesnarinone wśród pacjentów z ciężką niewydolnością serca ad 7

Nasze wyniki podkreślają złożoność stosowania danych z badań klinicznych do przypadku poszczególnych pacjentów. Praktyka lekarzy polega zwykle na przepisywaniu leków, które przynoszą korzyści pacjentom i na zaprzestaniu stosowania leków, które wydają się nieskuteczne. Takiej oceny klinicznej nie można wprowadzić do projektu badania klinicznego, który opiera się na analizie zamiaru leczenia i koncentruje się na średnich odpowiedziach w dużych, heterogenicznych grupach pacjentów. [21] Chociaż stosunkowo wysoka częstość neutropenii we wcześniejszych badaniach klinicznych nad salbinolanem 6-9 wzbudzała obawy o bezpieczeństwo i prowadziła do częstego monitorowania liczby białych krwinek podczas pierwszych 16 tygodni protokołu, jedynie 1,2% pacjentów przypisanych do grupy 60-letniej dawka mg w naszym badaniu miała agranulocytozę, w porównaniu z 2,5 procentowym występowaniem w poprzednich badaniach. Przyczyna mniejszej częstości w obecnym badaniu jest nieznana.
Inną ważną kwestią jest sprzeczność między wynikami wcześniejszej, mniejszej wieloośrodkowej próby a wynikami obecnego dużego badania. Badanie populacji pacjentów w dwóch badaniach nie wykazało różnic, które mogłyby w uzasadniony sposób odpowiadać za przeciwną odpowiedź na codzienne podawanie 60 mg vesnarinonu. Postępujący wzrost śmiertelności w naszym badaniu z placebo do 30 mg vesnarinonu na dzień do 60 mg na dobę, w połączeniu z uderzającym wzrostem śmiertelności z dzienną dawką 120 mg vesnarinonu we wcześniejszym badaniu, 9 wskazuje na prawie liniowy niepożądany efekt dawka-odpowiedź w postaci salnityny. Wynika z tego, że badania oceniające śmiertelność lub śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z niewydolnością serca powinny mieć wystarczającą moc, z wystarczającą liczbą zdarzeń i dostatecznie długą obserwacją, aby zapewnić, że wyniki rzetelnie odzwierciedlają długoterminowe skutki leku w porównaniu z placebo. .
Finansowanie i ujawnianie informacji
Wspierane przez Otsuka America Pharmaceuticals, Rockville, Md.
Author Affiliations
Z Oddziału Kardiologicznego, Wydziału Medycyny, University of Minnesota Medical School, Minneapolis (JNC); Oddział Medycyny Kardiologicznej, Wydział Medycyny, Szpital im. Henry Forda, Detroit (SO Goldstein); Departament Kardiologii, University of California, San Diego, Medical Center, San Diego (BHG); Oddział Kliniczny, Wydział Medycyny, Centrum Medyczne Odszczepieńców Beth Israel, Boston (BHL); Oddział Kardiologii, Wydział Medycyny, University of Alabama, Birmingham (RCB); San Diego Cardiac Center Medical Group, San Diego, Kalifornia (BEJ); Oddział Kardiologii, Wydział Medycyny, Szpital University of Maryland, Baltimore (SO Gottlieb); Stern Cardiovascular Center, Memphis, Tennessee (FM); Departament Statystyki i Biostatystyki, University of Wisconsin Medical School, Madison (DLD); i Clinical Cardiovascular Research, McLean, Va. (BGW).
Zwróć się z prośbą o przedruk do Dr. Cohna z Wydziału Chorób Serca, Departamentu Medycyny, University of Minnesota Medical School, Box 508 UMHC, 420 Delaware St., SE, Minneapolis, MN 55455. Osoby i instytucje biorące udział w teście Vesnarinone są wymienione w Dodatek.

dodatek
W teście Vesnarinone uczestniczyły następujące osoby i instytucje: Komitet Wykonawczy – JN
[przypisy: citalopram, ambroksol, suprasorb ]
[przypisy: hologramy na legitymację studencką, wiercenie w żelbecie, cyprofloksacyna ]
[hasła pokrewne: pęcherzowe oddzielanie się naskórka, pecherzyca, pekan ]