Zwiększona częstość występowania trombofilii genetycznej u kobiet z powikłaniami ciąży ad 5

Nie było różnic w tych zmiennych między kobietami z trombofilią a innymi trzema podgrupami (u tych z nagłym łożyskiem, opóźnieniem wzrostu płodu lub poronieniem martwego płodu). Spośród 15 wieloródek z powikłaniami położniczymi, które również miały komplikacje podczas poprzednich ciąż, stwierdzono trombofilię u 10 (67 procent).
Dyskusja
W tym badaniu kliniczno-kontrolnym stwierdziliśmy wysoką częstość występowania (52 procent) mutacji w genach kodujących czynnik V, reduktazę metylenotetrahydrofolianową i protrombinę u zdrowych kobiet, u których wystąpiły ciężkie powikłania ciąży. Częstość występowania tych mutacji u kobiet z prawidłową ciążą, które zostały dopasowane do kobiet z powikłaniami dla wieku i pochodzenia geograficznego każdego z rodziców wynosiła zaledwie 17 procent. Badanie to obejmowało wyłącznie kobiety, u których występowały ciężkie komplikacje położnicze związane z nieprawidłowościami w krążeniu matczyno-płodowym, a żadna z kobiet nie miała historii wcześniejszego zdarzenia zakrzepowo-zatorowego.
Mutację czynnika V Leiden wykryto u 20% kobiet z powikłaniami położniczymi, w porównaniu z 6% kobiet bez powikłań. Stawka 6% jest podobna do zgłoszonej częstości występowania tej mutacji u zdrowych białych ludzi20 oraz w populacji izraelskiej.21 Ta mutacja była znacznie bardziej rozpowszechniona u kobiet z ciężkim stanem przedrzucawkowym, łożyskiem z nagłym wypadkiem lub martwym płodem niż u kobiet z nieskomplikowaną ciążą. We wcześniejszych badaniach oporność na aktywowane białko C wykryto u 16% pacjentów22, a mutacja czynnika V Leiden u 9 do 22% 23-25 kobiet ze stanem przedrzucawkowym. W dwóch z tych badań częstość występowania mutacji była znacznie większa u kobiet z stanem przedrzucawkowym niż u kobiet bez powikłań.23,24 Kobiety z nagłym łożyskiem lub poronieniem martwym 25 procent miało mutację czynnika V Leiden. W dwóch innych badaniach kobiet, które dostarczyły martwo urodzone niemowlęta, 17 procent i 49 procent miało mutację czynnika V Leiden.19,26 W naszym badaniu 11 procent kobiet z płodami dotkniętych spowolnieniem wzrostu miało mutację czynnika V Leiden, częstość występowania nie różniły się znacząco od kobiet z prawidłową ciążą; odkrycia te potwierdzają wcześniejszy raport27. Ostatnio stwierdzono, że mutacja Leiden-czynnik V wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka krwawienia z wnętrza gałki ocznej, co daje przewagę przeżycia u nosicieli tej mutacji. [27]
Homozygotyczność pod względem mutacji genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej stwierdzono u 22 procent kobiet z powikłaniami położniczymi, w porównaniu z 8 procentami kobiet z prawidłową ciążą. Ta 8-procentowa częstość występowania jest podobna do tej zgłoszonej dla populacji izraelskiej21 i innych grup.11,28,29 Wzrost homozygotyczności dla mutacji metylotetrahydrofolianowej reduktazy związanej z stanem przedrzucawkowym odnotowano we Włoszech24 i Japonii30. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 31% kobiet z nagłymi łożyskami lub zawałem łożyska, w porównaniu z 9 procentami grupy kontrolnej (P <0,05) .31
Niedawno opisana mutacja genu protrombiny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem żylnej i tętniczej zakrzepicy z zatorami.13,14 Stwierdziliśmy, że częstość występowania tej mutacji wynosi 10% w grupie z powikłaniami, w porównaniu z 3% w grupie bez powikłań.
[patrz też: suprasorb, Corsodyl, ceftriakson ]
[hasła pokrewne: hologramy na legitymację studencką, wiercenie w żelbecie, cyprofloksacyna ]
[hasła pokrewne: pęcherzowe oddzielanie się naskórka, pecherzyca, pekan ]